EUROCUT - NOŽEVI ZA RIBUU kategoriji se nalazi 6 proizvoda.

EUROCUT - NOŽEVI ZA RIBU
EUROCUT noževi za ribu, su noževi posebno dizajnirani za rad u industriji prerade ribe.
Gumirana ručka smanjuje klizavost, a veličinom je naročito prilagođena ženskoj radnoj snazi.